Ex-Stars striker Onyango backs Kenya to shine at AFCON